Witamy w serwisie Oczyszczalnie Ogrodowe!   Zapraszamy do wypełnienia ankiety, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości zastosowania u Państwa systemu Oczyszczalnie Ogrodowe   Odwiedź międzynarodową stronę o Oczyszczalniach Ogrodowych: http://www.wastewatergardens.com/
Menu         
Strona Główna
Co to jest
oczyszczalnia ogrodowa
Ogrody dla czystej wody?
Budowa i zasada działania
oczyszczalni ogrodowej
Ogrody dla czystej wody
Efektywność
oczyszczania ścieków
Jak zbudować
oczyszczalnię ogrodową?
Najczęściej zadawane
pytania (FAQs)
Opinie o firmie
i naszym produkcie
Materiały do pobrania
Poznaj szacunkową
powierzchnię i koszt
Twojej oczyszczalni
Galeria
NOWA KATEGORIA (18.08)
Kontakt

Firmy i strony ogrodnicze-uslugi ogrodnicze-ogrody

Problemy związane z oczyszczaniem ścieków

      Brak lub niedostateczne oczyszczanie ścieków powoduje zagrożenie zasobów wodnych i w konsekwencji problemy zdrowotne ludzi. Brak lub niedostateczne oczyszczanie ścieków stanowi zagrożenie dla zasobów wodnych. Zanieczyszczeniu ulegają potoki, rzeki i jeziora oraz źródła wody gruntowej. W odniesieniu do potrzeb człowieka przekłada się to bezpośrednio na złą jakość wody pitnej, zmniejszoną przydatność zasobów wodnych do celów rekreacyjnych a w dalszej konsekwencji na jego zdrowie. Zła jakość wód stanowi ponadto zagrożenie dla całych ekosystemów i poszczególnych gatunków roślin i zwierząt.

      W Polsce problem odprowadzania i oczyszczania ścieków jest bardzo istotny. Dane statystyczne podają, że jedynie niewiele ponad połowa ludności w Polsce (53,1%) obsługiwana jest przez oczyszczalnie ścieków. Z jednej strony 91,5% ludności miejskiej i 30% wiejskiej zaopatrywana jest w wodę siecią wodociągową, ale przez systemy kanalizacji zbiorczej obsługiwanych jest odpowiednio tylko 83% i 9,9% tej ludności.

      Najgorzej sytuacja wygląda na terenach wiejskich o rozproszonej budowie. Małe, wiejskie i izolowane społeczności mają trudności z budowaniem i utrzymywaniem wysoko specjalistycznych systemów oczyszczania wody. Często zdarza się również, że nie konserwuje się tradycyjnych oczyszczalni z powodu braku pieniędzy, lub robi się to niefachowo. W konsekwencji ścieki nie są oczyszczane lub są oczyszczane w sposób niewystarczający.

      Szczególnie ważne są zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej na terenach cennych przyrodniczo tj. obszar Polski południowo-wschodniej. Główne problemy tego regionu to:

  • niska jakość zasobów wodnych: wód płynących, zbiorników otwartych, wód podziemnych i źródeł wody pitnej
  • brak sprawnie działających oczyszczalni ścieków,
  • nieszczelne lub przepełnione szamba
  • brak środków na inwestycje związane z systemami kanalizacji i oczyszczania ścieków
  • rozproszona zabudowa w trudnym, górskim terenie
  • zagrożenie dla środowiska i unikalnej przyrody przez niekontrolowany zrzut ścieków
  • ograniczenie szans na zrównoważony rozwój regionu poprzez eko- i agroturystykę
  • duża zmienność ilości i jakości ścieków
  • niska świadomość ekologiczna lokalnej społeczności2018 © Natural Systems, Dr Andrzej Czech
Sklep Ekologuj