Witamy w serwisie Oczyszczalnie Ogrodowe!   Zapraszamy do wypełnienia ankiety, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości zastosowania u Państwa systemu Oczyszczalnie Ogrodowe   Odwiedź międzynarodową stronę o Oczyszczalniach Ogrodowych: http://www.wastewatergardens.com/
Menu         
Strona Główna
Co to jest
oczyszczalnia ogrodowa
Ogrody dla czystej wody?
Budowa i zasada działania
oczyszczalni ogrodowej
Ogrody dla czystej wody
Efektywność
oczyszczania ścieków
Jak zbudować
oczyszczalnię ogrodową?
Najczęściej zadawane
pytania (FAQs)
Opinie o firmie
i naszym produkcie
Materiały do pobrania
Poznaj szacunkową
powierzchnię i koszt
Twojej oczyszczalni
Galeria
NOWA KATEGORIA (18.08)
Kontakt

Firmy i strony ogrodnicze-uslugi ogrodnicze-ogrody

Jakie korzyści wynikają z funkcjonowania oczyszczalni ogrodowej?


Obecność oczyszczalni kreuje świadomość ekologiczną lokalnej społeczności.
      Oprócz bezpośrednich korzyści związanych z oczyszczaniem ścieków, posiadanie oczyszczalni ogrodowej może dostarczać szeregu korzyści pośrednich, w tym również ekonomicznych. Unika się kosztów związanych z wywozem osadnika, ewentualnych kar wynikających z nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz kosztów eksploatacyjnych, które są minimalne lub wcale ich nie ma. Z oczyszczalni ogrodowej można pozyskiwać kwiaty, kosić trawę na paszę dla zwierząt gospodarskich. Gatunki drzewiaste mogą być używane na opał lub w innych celach (np. produkcja wikliny).

      Ponadto oczyszczalnie ogrodowe wzbogacają lokalne biocenozy tworząc dogodne tereny siedliskowe dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Kreują świadomość ekologiczną u młodzieży i lokalnej społeczności. Na terenach o wysokiej wartości krajobrazowej i przyrodniczej stanowią atrakcje dla turystów. Ich wysokie walory estetyczne sprawiają, że mogą służyć jako piękne ogrody dla domów, hoteli, instytucji publicznych. Ponadto jako tereny podmokłe, kompensują utratę naturalnych ekosystemów.

Co więcej, oczyszczalnie ogrodowe:
  • powstrzymują zanieczyszczenie wód gruntowych, potoków, rzek i jezior,
  • naśladują naturalne mokradła,
  • są odporne na wahania ilości ścieków i ich składu, działają nawet w przypadku długotrwałego braku dopływu ścieków,
  • są długowieczne (powyżej 50 lat),
  • są piękne i użytkowe,
  • nie wydzielają przykrego zapachu i nie powodują rozmnażania się owadów (np. komarów), gdyż ścieki przepływają pod powierzchnią gruntu,
  • umożliwiają recykling wody i substancji biologicznych, zwiększając lokalną retencję i zmniejszając zagrożenie powodziowe,
  • nie wymagają używania preparatów chemicznych i biologicznych oraz specjalistycznych urządzeń,
  • koszty inwestycyjne są o wiele niższe w porównaniu z innymi systemami oczyszczania ścieków.
2018 © Natural Systems, Dr Andrzej Czech
Sklep Ekologuj