Witamy w serwisie Oczyszczalnie Ogrodowe!   Zapraszamy do wypełnienia ankiety, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości zastosowania u Państwa systemu Oczyszczalnie Ogrodowe   Odwiedź międzynarodową stronę o Oczyszczalniach Ogrodowych: http://www.wastewatergardens.com/
Menu         
Strona Główna
Co to jest
oczyszczalnia ogrodowa
Ogrody dla czystej wody?
Budowa i zasada działania
oczyszczalni ogrodowej
Ogrody dla czystej wody
Efektywność
oczyszczania ścieków
Jak zbudować
oczyszczalnię ogrodową?
Najczęściej zadawane
pytania (FAQs)
Opinie o firmie
i naszym produkcie
Materiały do pobrania
Poznaj szacunkową
powierzchnię i koszt
Twojej oczyszczalni
Galeria
NOWA KATEGORIA (18.08)
Kontakt

Firmy i strony ogrodnicze-uslugi ogrodnicze-ogrody

Badania efektywności Oczyszczalni Ogrodowych

  W listopadzie 2008 roku rozpoczęliśmy badania efektywności nowo wybudowanej Oczyszczalni Ogrodowej, oczyszczającej ścieki pochodzące z Pensjonatu "u Prezesa" w Chmielu. Analizy prowadzone będą do kwietnia 2010 roku. Wykonuje je laboratorium Zespołu Usług Ekologicznych EKO - PROJEKT w Rzeszowie (www.eko-projekt.rzeszow.pl).

  Poniżej prezentujemy wyniki badań z 4 początkowych miesięcy funkcjonowania oczyszczalni. Wynika z nich, że oczyszczalnia działa doskonale i spełnia wymogi, pomimo krótkiego czasu od zbudowania i niskich temperatur. Spodziewany jest wzrost efektywności oczyszczalni ogrodowej, która nie miała jeszcze wystarczająco długiego czasu na wpracowanie się.

  » Wyniki badań - Oczyszczalnia Ogrodowa w Chmielu
  » Wykresy efektywności - Oczyszczalnia Ogrodowa w Chmielu


Efektywność oczyszczania ścieków

      Oczyszczalnie roślinne z poziomym, podpowierzchniowym przepływem ścieków charakteryzują się wysoką skutecznością w usuwaniu substancji organicznej (BZT5, ChZT) oraz zawiesin. Usuwanie azotu i fosforu odbywa się na nieco niższym poziomie, porównywalnym z tym uzyskiwanym w konwencjonalnych systemach oczyszczania ścieków. Dane o efektywności oczyszczania ścieków w tego rodzaju systemach funkcjonujących w różnych krajach na świecie przedstawiają tabele 1-5. (Vymazal J.: The use of sub-surface constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic: 10 years experience. Ecological Engineering 18/2002, pp. 633-646)


Tabela 1. Średnie stężenie na wejściu i wyjściu (mg/l) oraz skuteczność usuwania (%) substancji organicznych (BZT5) w oczyszczalniach hydrobotanicznych z podpowierzchniowym, poziomym przepływem ścieków w różnych krajach.
Kraj Stężenie na wejściu Stężenie na wyjściu Skuteczność
Czechy 87,2 10,5 88,0
Dania i Wielka Brytania 97,0 13,1 86,5
Ameryka Pł. 27,5 8,6 68,5
Niemcy-Dolna Saksonia 248 42 83,0
Niemcy-Bawaria 106 21,6 79,6
Polska 7,65 4,10 46,4
Słowenia 107 11,3 89,0
Szwecja 80,5 5,9 92,7


Tabela 2. Średnie stężenie na wejściu i wyjściu (mg/l) oraz skuteczność usuwania (%) substancji organicznych (ChZT) w oczyszczalniach hydrobotanicznych z podpowierzchniowym, poziomym przepływem ścieków w różnych krajach.
Kraj Stężenie na wejściu Stężenie na wyjściu Skuteczność
Czechy 211,0 53,0 75,0
Dania 264,0 64,7 75,0
Niemcy-Dolna Saksonia 430,0 133 69,0
Niemcy-Bawaria 234,0 69,4 70,3
Polska 283,0 101 64,3
Słowenia 200,0 35,7 82,0


Tabela 3. Średnie stężenie na wejściu i wyjściu (mg/l) oraz skuteczność usuwania (%) zawiesiny całkowitej w oczyszczalniach hydrobotanicznych z podpowierzchniowym, poziomym przepływem ścieków w różnych krajach.
Kraj Stężenie na wejściu Stężenie na wyjściu Skuteczność
Czechy 64,8 10,2 84,3
Dania i Wielka Brytania 98,6 13,6 86,2
Ameryka Pł. 48,2 10,3 78,6
Polska 140 38,6 77,4


Tabela 4. Średnie stężenie na wejściu i wyjściu (mg/l) oraz skuteczność usuwania (%) fosforu całkowitego w oczyszczalniach hydrobotanicznych z podpowierzchniowym, poziomym przepływem ścieków w różnych krajach.
Kraj Stężenie na wejściu Stężenie na wyjściu Skuteczność
Czechy 6,57 3,22 51,0
Dania i Wielka Brytania 8,60 6,30 26,7
Ameryka Pł. 4,41 2,97 32,7
Niemcy-Dolna Saksonia 11,4 3,99 65.0
Polska 7,65 4,10 46,4
Szwecja 5,03 2,10 58,3


Tabela 5. Średnie stężenie na wejściu i wyjściu (mg/l) oraz skuteczność usuwania (%) azotu całkowitego w oczyszczalniach hydrobotanicznych z podpowierzchniowym, poziomym przepływem ścieków w różnych krajach.
Kraj Stężenie na wejściu Stężenie na wyjściu Skuteczność
Czechy 46,4 27,1 41,6
Dania i Wielka Brytania 36,6 20,9 42,9
Ameryka Pł. 18,9 8,4 55,6
Niemcy-Dolna Saksonia 115,0 59,8 48,0
Polska 46,1 34,8 24,5


      Prawidłowo zaprojektowana i wykonana oczyszczalnia ogrodowa spełnia wszystkie wymagania polskich przepisów ochrony środowiska, norm Unii Europejskiej, Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i niemieckich ATV. Potwierdzają to dotychczasowe badania jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Krempnej prowadzone przez studentów Inżynierii Środowiska AGH. W tabeli 6 przedstawiono średnie wyniki pomiarów z pierwszych miesięcy funkcjonowania oczyszczalni. Wynika z nich, że podstawowe kryteria jakości ścieków są zachowane pomimo tego, oczyszczalnia ta nie miała jeszcze wystarczająco długiego czasu na wpracowanie się i należy się spodziewać wzrostu efektywności oczyszczania ścieków.

Tabela 6. Podstawowe wskaźniki jakości ścieków z oczyszczalni ogrodowej w Krempnej
Wskaźnik Wartość na dopływie Wartość na wypływie Wartość dopuszczalna*
BZT5 55,0 mg O2/l 11,0 mg O2/l 40 mg O2/l
ChZT 88,0 mg O2/l 32,0 mg O2/l 150 mg O2/l
Zawiesiny ogólne 74,5 mg/l 49,5 mg/l 50 mg/l
Azot ogólny 73,7 mg N/l 24,6 mg N/l 30 mg N/l
Fosfor ogólny 7,2 mg P/l 2,0 mg P/l 5 mg P/l
* wg załącznika 1 do Rozporządzenia MŚ z dn. 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16 grudnia 2002 r.)


      Rysunek 1 prezentuje wyniki badań skuteczności oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ogrodowych i tradycyjnych oczyszczalniach hydrobotanicznych o poziomym przepływie ścieków.
Rysunek 1. Porównanie skuteczności oczyszczania ścieków oczyszczalni ogrodowych i tradycyjnych oczyszczalni hydrobotanicznych o poziomym przepływie ścieków
na podstawie: Nelson M., Tredwell R.: New Paradigms: "Wastewater Gardens", creating urban oases and greenbelts by productive use of the nutrients and water in domestic sewage. UNEP Conference on Cities as Sustainable Ecosystems, April 15-16, 2002. Environmental Technology Centre, Murdoch University, Perth, West Australia.


      Na rysunku 2 przedstawione zostały wyniki badań jakości ścieków surowych i oczyszczonych w pierwszej oczyszczalni ogrodowej zbudowanej w Australii Zachodniej.

Rysunek 2. Efektywność oczyszczalni ogrodowej w Zachodniej Australii (wrzesień 2000 - grudzień 2001)
na podstawie: Nelson M., Tredwell R.: New Paradigms: "Wastewater Gardens", creating urban oases and greenbelts by productive use of the nutrients and water in domestic sewage. UNEP Conference on Cities as Sustainable Ecosystems, April 15-16, 2002. Environmental Technology Centre, Murdoch University, Perth, West Australia.

2019 © Natural Systems, Dr Andrzej Czech
Sklep Ekologuj