Witamy w serwisie Oczyszczalnie Ogrodowe!   Zapraszamy do wypełnienia ankiety, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości zastosowania u Państwa systemu Oczyszczalnie Ogrodowe   Odwiedź międzynarodową stronę o Oczyszczalniach Ogrodowych: http://www.wastewatergardens.com/
Menu         
Strona Główna
Co to jest
oczyszczalnia ogrodowa
Ogrody dla czystej wody?
Budowa i zasada działania
oczyszczalni ogrodowej
Ogrody dla czystej wody
Efektywność
oczyszczania ścieków
Jak zbudować
oczyszczalnię ogrodową?
Najczęściej zadawane
pytania (FAQs)
Opinie o firmie
i naszym produkcie
Materiały do pobrania
Poznaj szacunkową
powierzchnię i koszt
Twojej oczyszczalni
Galeria
NOWA KATEGORIA (18.08)
Kontakt

Firmy i strony ogrodnicze-uslugi ogrodnicze-ogrody

Budowa i zasada działania oczyszczalni ogrodowej Ogrody dla czystej wody®

      Zasada działania oczyszczalni ogrodowej oparta jest na poziomym, podpowierzchniowym przepływie ścieków. Proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni ogrodowej składa się z trzech etapów. Ścieki z toalet, łazienek i kuchni przepływają grawitacyjnie do prawidłowo zaprojektowanego i szczelnego zbiornika gnilnego - szamba, wyposażonego w filtr specjalnej konstrukcji. To tutaj odbywa się pierwszy etap oczyszczania, polegający na separacji a następnie osadzaniu się na dnie większych cząstek stałych. Drugi, zasadniczy etap oczyszczania ścieków odbywa się w oczyszczalni ogrodowej - szczelnym poletku wypełnionym żwirem i obsadzonym specjalną kompozycją roślin. Zarówno osadnik gnilny jak i część ogrodowa (poletko) są szczelne dzięki zagęszczeniu gliny na dnie i brzegach, użyciu geomembrany, folii lub betonu. Zapobiega to przesączaniu się nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód gruntowych. Przed wypełnieniem poletka żwirem przeprowadza się testy szczelności. Żwir pozwala na wystarczająco długie przebywanie ścieków w poletku i zapewnia niezwykle dużą powierzchnię błony biologicznej kontaktującej się ze ściekami. Błona biologiczna jest złożona z bakterii i pierwotniaków otaczających każde ziarno żwiru oraz korzenie i oczyszcza wodę poprzez usuwanie zanieczyszczeń organicznych i zawiesin. Głównym zadaniem roślin jest dostarczanie tlenu poprzez źdźbła do kłączy i korzeni, a następnie do strefy wokół korzeni. Obecność stref tlenowych i beztlenowych w oczyszczalni sprawia, że obecna jest w niej ogromna liczba różnego rodzaju bakterii, grzybów, glonów i pierwotniaków (od 10-100 miliardów mikroorganizmów na 1 gram gleby). To głównie właśnie one usuwają zanieczyszczenia ze ścieków, wykorzystując je na potrzeby swoich procesów życiowych. W oczyszczalni zachodzą równocześnie także inne mechanizmy wychwytywania substancji zanieczyszczających.

      Woda odprowadzana z oczyszczalni ogrodowej może być następnie rozprowadzana w glebie lub gromadzona w oczku wodnym, gdzie w ramach trzeciego etapu oczyszczania, inne gatunki roślin mogą pobierać wodę i związki odżywcze

      Funkcjonowaniu oczyszczalni nie towarzyszy nieprzyjemny zapach, ponieważ ścieki przepływają kilka centymetrów pod powierzchnią żwiru. Z tego też powodu na terenie oczyszczalni nie ma komarów.


      W celu uzyskania zróżnicowanych i estetycznych a równocześnie efektywnych ekosystemów, w technologii Ogrody dla czystej wody® wybierane są lokalne gatunki roślin. Skład gatunkowy oczyszczalni jest zaadaptowany do lokalnych warunków i składu ścieków. Nawet mała oczyszczalnia może zawierać kilkadziesiąt gatunków roślin. Różnorodność biologiczna niektórych oczyszczalni jest porównywalna z lasami tropikalnymi i często jest większa niż różnorodność naturalnych terenów podmokłych. Wszystko, co rośnie ponad powierzchnią ścieków jest higieniczne i bezpieczne do użycia. Na przykład owoce rosnące w ogrodach można bezpiecznie spożywać, niektóre rośliny mogą być używane jako pasza, a gatunki drzewiaste mogą być używane do produkcji drewna na opał lub wikliny do wyplatania koszyków.
2019 © Natural Systems, Dr Andrzej Czech
Sklep Ekologuj